Pålitelig og sikker maskinentreprenør!

DIN LOKALE MASKINENTREPRENØR

Vi tar utfordringen!

Rett folk og rett utstyr til jobben

HMS - Helse Miljø Sikkerhet

Vi har et stort fokus på sikkerhet og HMS. Sikkerhet på arbeidsplassen for både arbeiderne og omgivelsene setter vi høyt.

Vi i Byberg Maskin as ønsker å gjøre vårt for å sikre et bærekraftig samfunn. Vår virksomhet skal videreutvikle og ha i fokus en miljøprofil som tilfredsstiller og ivaretar våre kunder, medarbeidere og samfunnet på en god og tydelig måte.  

Vi er Miljøfyrtårnsertifisert

Les mer ...

Fornøyde kunder

For å forsikre oss om at kundene blir fornøyde med jobben vi utfører, legger vi mye arbeid ned i god planlegging av jobben, samt utførelsen. Riktig utstyr og dyktige medarbeidere er også store faktorer.

Rutiner og kvalitetssikring

Det meste av arbeid som utføres idag skal dokumenteres. Vi bruker derfor mange teknologiske og internett-baserte løsninger for å bidra til god dokumentasjon og kvalitetssikring av alle våre jobber.

Åpenhetsloven

ÅPENHETSLOVEN

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Det innebærer at alle bedrifter har et større ansvar for å være åpne og transparente i forhold til hvordan virksomheten påvirker verden rundt oss. 

Les mer ...

Velkommen til Byberg Maskin!

Om oss (mal)

Byberg Maskin AS, ble stiftet som AS i år 2005. Byberg Maskin AS er et mindre entreprenørfirma innen anleggsbransjen, graving og transport. Firmaet er opprinnelig en familiebedrift, som ble etablert i 1965. Foretaket er sentralgodkjent og har spesialområde innen graving, grunnarbeid, transport, riving og alt arbeid innen vann-og avløp i vei. Byberg Maskin AS skal alltid levere godt utført arbeid slik at våre oppdragsgivere blir fornøyd.

ADK Sertifisert
ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

ADK Sertifisert

  Med en sertifisering innen ADK (Anlegg, Drift og Kontroll) er vi kvalifisert til å jobbe med hovedledninger og også stikkledninger for vann og avløp i alle dimensjoner.  

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)
Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)

Byberg Maskin as er godkjent lærebedrift og har samarbeid med OKAB - Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene (OKAB)

Byberg Maskin as er godkjent lærebedrift og har samarbeid med OKAB - Opplæringskontoret for anleggs- og bergfagene

Maskinentreprenørenes forbund
Maskinentreprenørenes forbund

Byberg Maskin as er medlem av Maskinentreprenørenes forbund. MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Maskinentreprenørenes forbund

Byberg Maskin as er medlem av Maskinentreprenørenes forbund. MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon.

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Byberg Maskin as er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Byberg Maskin as er sertifisert Miljøfyrtårnbedrift. Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Sentral Godkjenning
Sentral Godkjenning

Byberg Maskin as har sentralgodkjenning  som godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. for følgende:  Tiltaksklasse 1 for; Prosjektering av miljøsanering og veg-,  utearealer og landskapsutforming og tiltaksklasse 1 for; Utførelse av innmåling og utstikking , lanskapsutforming  og  utførelse av rivning og miljøsanering. Tiltaksklasse 2 for; Utførelse av  vann- og avløpsanlegg  og veg- og grunnarbeider kl 2. 

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Sentral Godkjenning

Byberg Maskin as har sentralgodkjenning  som godkjent foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven. for følgende:  Tiltaksklasse 1 for; Prosjektering av miljøsanering og veg-,  utearealer og landskapsutforming og tiltaksklasse 1 for; Utførelse av innmåling og utstikking , lanskapsutforming  og  utførelse av rivning og miljøsanering. Tiltaksklasse 2 for; Utførelse av  vann- og avløpsanlegg  og veg- og grunnarbeider kl 2. 

Sentral godkjenning for ansvarsrett utstedes av Statens bygningstekniske etat.

Godkjent Lærebedrift
Godkjent Lærebedrift

Byberg Maskin er godkjent lærebedrift. Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Godkjent Lærebedrift

Byberg Maskin er godkjent lærebedrift. Opplæringslovas krav til faglig kompetanse og har rutiner for opplæring og oppfølging av lærlinger.

Våre tjenester

Graving

Vi utfører alt innen grunnarbeid og graving. Oppfylling komprimering og opparbeidelse av uteområde har vi  bred erfaring med. Vi graver også grøfter for legging av vann- og avløpsrør.

Drenering

God drenering rundt huset er viktig for å hindrer fukt- og kondensskader i grunnmuren. Hvis man drenerer på nytt anbefaler vi også å etterisolere grunnmuren, noe som gir et mye mer energieffektivt bygg.  Vi har mye erfaring innenfor drenering av både hus, garasje og uteområder.

Tomteutgraving

Skal du grave ut ny tomt, så har vi utstyre til jobben! Vi har maskiner i alle størrelser som passer til alle jobber. Ingen utfordring er for stor.

VA-Anlegg

Vi bygger alle typer vann- og avløpsnett, både store og små. Vi kan hjelpe med prosjektering, dimensjonering og utregning, samt prissetting og veiledning.

Veibygging

Vi tilbyr asfaltering til private og offentlige virksomheter. Vi legger stor vekt på riktig kompetanse og riktig verktøy for alle asfalteringsoppdrag. 

Riving

Vi har dyktige folk innenfor miljøsanering, gjenvinning og riving. Vi legger stor vekt på sortering og miljøet. Vi har utstyret for alle rive jobber, enten det er betong tre eller stål. Ta kontakt for befaring og pristilbud.

Fjellsprenging

Vi tilbyr en rekke tjenester innen fjellboring og fjellsprengning, enten det gjelder boring av boltehull, fjerning av fjell eller større produksjonsjobber.

Maskintransport

Vi tilbyr maskintransport i de fleste størrelser for både private og bedriftskunder. For å kunne gi best mulig service, skreddersyr vi maskintransport etter dine behov.

Massetransport

Vi sørger for at overskuddsmasse etter graving blir fraktet vekk. Vi tilbyr også tilkjøring av pukk, stein og jord. Ta kontakt for priser.

Knuseverk

Vi har knuseverk som passer for ditt behov! Med vår maskinpark kan vi levere knuseverk for grovstein, finknusing, asfalt og betong.

Belegningsstein og Kantstein

Å ha belegningsstein og kantstein på gårdsplassen eller i hagen forskjønner utemiljøet. Vi tilbyr et bredt utvalg av alle typer belegningsstein og kantstein. Ta kontakt.

Planering

Vi utfører alt innen planering av tomter, opparbeidelse av uteområde og næringsområder. Vi er med fra den første utgravingen til ferdigstillelse av uteområdet.

Kontakt oss

982 12 090
Randabergveien 304, 4070 RANDABERG
Orgnr 988 350 087